Anders leren

Video 19:23 min Engels – Ted Talk 

Five dangerous things every school should do | Gever Tulley | TEDxKids@Vilnius

Vijf gevaarlijke dingen die iedere school moet doen:

  1. Laat kinderen hun onderwijs mede vormgeven
  2. Vertrouw kinderen
  3. Geef als standaard antwoord “Ja”
  4. Focus op gewoontes en karakter (ipv cijfers)
  5. Ben het eens dat alles interessant is