Krachtige ouders
Prachtige kinderen

‘Geef me veiligheid en vertrouwen’
Baby

Baby

In de baarmoeder krijg ik automatisch alles wat ik nodig heb van mijn moeder. Eenmaal geboren is dat directe contact verbroken.
De warmte en geborgenheid van de baarmoeder is er niet meer, de voedende navelstreng is doorgeknipt. Ik ben overgeleverd aan de wereld om mij heen. Alles wat zo vanzelfsprekend was, moet ik nu om vragen en het enige wat ik kan is huilen. Huilen om eten, om rust, om warmte, om geborgenheid, om contact. Het vertrouwen dat er goed voor me gezorgd wordt en dat ik veilig ben, geeft me een veilige basis in het leven, ook op latere leeftijd.

Alles is nieuw voor mij. Ik vind het heerlijk om naar jouw gezicht te kijken en van het ontdekken van mijn eigen handen en voeten kan ik ook niet genoeg krijgen.

Als ik iets ouder ben, vind ik het prachtig om een voorwerp in alle rust van alle kanten te bekijken, te voelen en te proeven.

Vertrouwen ∞ Wantrouwen

Zuigelingen fase 0-5 maanden

In de zuigelingenfase is het kind bezig het ‘zijn’ en het ‘voelen’ te ontwikkelen. Ben ik welkom? Wordt er voor mij gezorgd? Het kind heeft nog geen taal. Het denkt ook nog niet in taal, maar met zijn lijfje. ‘Is het hier veilig of niet?’. Op deze leeftijd worden herinneringen door het lijf opgeslagen. De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik Erikson (1902-1994) beschreef deze fase als de fase waarin het kind bezig is met ‘vertrouwen en wantrouwen’. Het kind wil graag vertrouwen, maar voelt ook dat het kwetsbaar is. Onbewust onderzoekt het wat het moet doen om in leven te blijven; als ik huil omdat ik honger heb, komt er dan iemand om mij te helpen? Kan ik de mensen om mij heen vertrouwen?

Taak van de ouder;

  • zorgen voor de basisbehoeften (eten, rust, verzorging),
  • continuïteit bieden,
  • warmte en troost (‘ach jochie, moet je zo huilen?! Ik ben bij je!’)

Zomaar wat vragen

 

Baby’s zijn gevoelig. Ze reageren met hun lijf en nog zonder woorden. Soms zit je samen in de flow en soms weet je even niet wat je kind wil.

  • Welk gedrag van je baby vindt je fijn?
  • Welk gedrag van je baby vindt je lastig?
  • Bij wie vraag je steun als het je het soms even te veel wordt?
marcin-jozwiak-N_4VzP6oYbM-unsplash

Ontdek: Contact maken met je kind

Hoe klein of hoe groot je kindje ook is, probeer je af te stemmen op je kind.

Maak eerst contact met jezelf; leg je telefoon weg, parkeer de gedachten in je hoofd door een paar keer diep te ademen. 

Kijk naar je kind en observeer; kijk naar de mimiek in het gezicht, naar de beweging van de armen en de benen. Luister naar de geluidjes van je kind.

Pas je aan je kind aan; maak vergelijkbare geluidjes, toon vergelijkbare gezichtsuitdrukkingen. 

Maak contact; breng een wisselwerking op gang, verbaal en non-verbaal.

“Door de manier van aanraken krijgt de baby belangrijke boodschappen over nabijheid, liefde en aandacht die door woorden niet zo gemakkelijk overgedragen kunnen worden.”

Anna Tardos (dochter van Emmi Pikler)

Leer je kind kennen: observeer! Als je werkelijk ziet wat hij nodig heeft, als je voelt wat hem werkelijk dwars zit, wat zijn behoefte is, dan zul je hem ook goed behandelen, zul je hem goed begeleiden en opvoeden.

Meer . . .

Taalontwikkeling

Video 50:41 min (Engels, Nederlandse ondertitel) – Netflix

Taalontwikkeling bij baby’s en dreumessen.

Baby leert bewegen

Video 6:49 min (Engelse en Spaanse teksten)
Video 2:41 min (Engelse tekst) Feldenkreis
Baby ontdekt stap voor stap te bewegen

Spelen en bewegen

Video 1:36 min (Nerderlands)
Video 0:59 min (Nederlands)
Uitleg over bewegen en spelen
Uitleg over de speelruimte

Verzorgen

Video 9:21 (Engels) en 9:45 min (Duits)
Respectvolle aanraking tijdens de verzorging van een baby.

Serve and return

Video 6:06 min (Engels)
Serve and return, interactie tussen ouder en kind en het verband met de structuur van het brein.