De oorsprong van vrij spelen

boek_oorsprong-van-vrij-spelen_pikler
Emmi Pikler

Emmi Pikler (1902-2084)

Hongaarse kinderarts die geloofde in de aangeborencompetenties van kinderen en het ritme van de kinderen volgde. 

Ontwikkelingsstadia spelende kind

De prikkel tot spelen ontstaat bij het kind uit een elementaire behoefte. In elk stadium van de ontwikkeling bestaat het leven van een kind voornamelijk uit spelen.

In dit boek laat zien waar de verantwoordelijkheid van ouders ligt en zonder ons op te dringen, zacht en behoedzaam, voorwaarden kunnen scheppen voor een ongestoorde, vrije ontwikkeling.

 

 

CEO Pikler USA legt uit wat handen doen voor jou én kinderen (Engelstalige video 9:29min)

Het is wezenlijk van belang dat het kind zoveel mogelijk dingen zelf ontdekt. Als wij hem helpen bij het oplossen van elke taak of probleem, beroven we hem juist van datgene wat voor zijn geestelijke ontwikkeling het belangrijkste is. Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren, ontwikkelt een heel ander soort weten dan een kind dat kant en klare oplossingen krijg aangeboden.