Leer je kind kennen

Jelle Joles - Leer je kind kennen

Ontplooiing, leren, denken en het brein

De prikkel tot spelen ontstaat bij het kind uit een elementaire behoefte. In elk stadium van de ontwikkeling bestaat het leven van een kind voornamelijk uit spelen.

In dit boek laat zien waar de verantwoordelijkheid van ouders ligt en zonder ons op te dringen, zacht en behoedzaam, voorwaarden kunnen scheppen voor een ongestoorde, vrije ontwikkeling.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie .

De voorkeur van veel meisjes voor spelletjes waarbij je moet praten, wordt ook bepaald door hormonen en door de rijping van de hersenen. Dat geldt net zo voor de neiging van jongens om te rennen, te handelen en te doen.