Krachtige ouders
Prachtige kinderen

'Ik leer zelf doen en heb jou daarbij nodig'
Scholier

Ik ben druk bezig om me de regels van de school en het leven eigen te maken. Ik ontwikkel vaardigheden in het doen van steeds ingewikkeldere taken. Ik wil ook mijn ouders het naar de zin maken en doe mijn best om hen te plezieren, want ik wil graag complimenten dat ik het goed doe. Maar ik ontwikkel ook een  ‘eigen ik’ en weet steeds meer wat ik wil. 

Tot ongeveer mijn twaalfde hebben mijn ouders de meeste invloed, na mijn twaalfde worden vrienden steeds belangrijker voor me. Het is dan fijn wanneer ik al wat zelfvertrouwen heb opgebouwd, dan kan ik in wisselwerking met mijn omgeving onderzoeken wat ik er zelf van vind.

 

We hebben namen voor alle leeftijdsgroepen behalve voor de groep tussen kleuters en tieners.

“Toen mijn kinderen klein waren, was ik niet zo flexibel als ik nu ben. Een vriendje mee naar huis voor het middageten? Zomaar, onaangekondigd? Nee, dat kon niet. Ik kende het ook niet, vanuit mijn eigen jeugd, waarin regels en structuur het hoogste goed waren. Nu zou ik het anders doen, maar toen was voor mij een strenge ouder een goede ouder.”

Sommige ouders vinden het moeilijk om regels en grenzen te stellen, andere ouders vinden het moeilijk om de regels en grenzen een beetje los te laten. Beide is niet fijn. Het is altijd goed om te onderzoeken waarom je een grens stelt? Is het omdat je vindt dat er anders een gevaarlijke of onveilige situatie ontstaat voor je kind? Of is het omdat je jezelf onveilig voelt als je de touwtjes niet meer in handen hebt?

Vaardigheid ∞ Minderwaardigheid

Scholier 6-12 jaar

In de basisschoolleeftijd staat het leren en het opdoen van (schoolse) vaardigheden centraal; ‘wat heb ik te doen en te leren als ik het wil redden in de maatschappij?’. Dat gaat over taal en reken, maar ook over jezelf leren kennen. Het kind leert hoe hij taken al dan niet succesvol kan aanpakken. De taken worden gaandeweg ingewikkelder; op school, maar ook in de omgang met vriendjes en vriendinnetjes. Psycholoog Erik Erikson beschreef de basisschoolfase als een periode waarin kinderen een gevoel van competent zijn dan wel minderwaardigheid ontwikkelen; door kinderen te waarderen voor wat ze doen leren ze vertrouwen in zichzelf te krijgen (vaardigheid). Als ze veel afkeuring ervaren zullen ze meer twijfelen over hun eigen kunnen, waardoor ze meer op de ander dan op zichzelf vertrouwen (minderwaardigheid). Moedig daarom een kind aan, laat zien dat je zijn inspanning ziet en waardeert en leef zelf voor dat fouten maken erbij hoort. 

Taak van de ouder:

 • positief bevestigen (‘goed dat je het geprobeerd hebt’)
 • structuur bieden (‘jas en tas ophangen, daarna kan je gaan spelen’)
 • uitleg geven (‘ik denk dat hij boos is omdat hij niet mee mag doen’)
 • leren omgaan met leeftijdgenoten
 • ondersteuning bieden bij schoolwerk
 • waardering geven voor de inspanning van het kind, i.p.v. voor de prestatie

Zomaar wat vragen

 • Welke beweging ken je? Stap je liever ergens op af of ga je het liever uit de weg?
 • Waar vertrouw je op? Vertrouw je op jezelf of wat anderen vinden?
 • Hoe zie of begrijp jij de dingen? Heb je overzicht of ben je van details?
 • Wie kan er wat aan doen? Heb je er zelf iets aan gedaan of is het je overkomen?
 • Wat valt je op? Overeenkomsten of verschillen? 

Beantwoord bovenstaande vragen samen met je kind. Hoe zitten jullie in elkaar en wat is het effect?

Hoe doe je recht aan het karakter van je kind? En hoe aan je eigen karakter?

annie-spratt-qWjpqdLT1hM-unsplash

Ontdek: Elkaars karakter leren kennen

Doe dit samen met je kind.

 • Trek een lijntjes op een papier.
 • Schrijf aan weerszijden van de lijn de karakter eigenschappen die je wilt onderzoeken.
 • Kies ieder een voorwerp (een knoop of een muntje)
 • Schuif het voorwerp over op de lijn en laat liggen waar jij denkt dat het past.

Of

 • Leg een touw op de grond.
 • Leg aan de beide uiteinden van het touw twee briefjes met daarop de karaktereigenschap.
 • Ga zelf op de lijn staan op de plek waar het goed voelt.

Tip:

Laat je kind ook een tegenstelling verzinnen die je samen gaat onderzoeken of gebruik de kaartenset van de Lemniscaat Loop.

(Corien Snijder, een van de initiatiefnemers van de “Puppycursus”, is oprichter van de Lemniscaat Loop)

Denken dat je macht over je kinderen hebt is een grote illusie. Als ze eenmaal een jaar of zes zijn, zullen ze precies doen wat ze zelf willen.

Meer . . .

Doen wat ik vraag!

Video 13:38 min Universiteit van Vlaanderen, Prof. Maarten Vansteenkiste (motivatie- en ontwikkelingspsycholoog, UGent)

Geen opvoedregels

Video 5:40 min interview met Jan Geurtz door Harm Edens
Jan Geurtz gooit de top 10 van opvoedingsregels overboord.

Anders leren

Video 19:23 min Engels – Ted Talk

Five dangerous things every school should do